Make your own free website on Tripod.com

HYO SEPUTEH

Kursus Fotografi - Lanjutan

Service Above Self

Kursus ini adalah untuk mememupuk dan mewujudkan Budaya Keusahawanan di kalangan belia, serta meningkatkan kemahiran dan pengetahuan untuk menjadi Usahawan Kecil. Kursus ini juga akan melahirkan belia yang berwawasan tinggi untuk memulakan perniagaan dalam memperlihatkan dasar kerajaan. Kursus susulan ini adalah bagi memastikan peserta berkebolehan menjadi usahawan kecil.  

Seramai 50 orang peserta telah menyertai kursus ini. Program ini telah dijayakan dengan kerjasama, Jabatan Belia Dan Sukan, Wilayah Persekutuan.

img_0003a.jpg

img_0009a.jpg

img_0005a.jpg

img_0015a.jpg